Slide จังหวัดสมุทรปราการ Samut Prakan Province ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง
ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
Executive Team

คณะผู้บริหาร

Activity

กิจกรรมผู้บริหาร

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จังหวัดสมุทรปราการ

ท่านสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้ที่นี่

Public Relations

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสมุทรปราการได้จากที่นี่

ดูข่าวทั้งหมด –>

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วิสัยทัศน์จังหวัด :   เมืองอุตสาหรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

General information

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ หรือเรียกโดยทั่วไปว่า  ” เมืองปากน้ำ ”  เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล ที่สำคัญในอดีต  หมายถึง กำแพงชายทะเลหรือกำแพงริมทะเล  สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   ในสมัยของพระเจ้าทรงธรรม เดิมตั้งอยู่ใกล้คลองปลากดทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองใหม่ที่บริเวณบางเจ้าพระยา  คือ  ตำบลปากน้ำในปัจจุบัน อยู่ระหว่างคลองปากน้ำ กับคลองมหาวงศ์  อันเนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าที่ตั้งเมืองสมุทรปราการ ยังไม่มั่นคงพอที่จะตั้งรับต่อสู้กับข้าศึกได้  และได้ทำพิธีฝังหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 ขึ้น 7 ค่ำ พ.ศ.2365 บริเวณที่ฝังหลักเมืองชาวบ้านเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง”  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ของชาวสมุทรปราการมาจนถึงปัจจุบันนี้

คำขวัญจังหวัด

ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

Gallery

คลังภาพถ่าย

คลังภาพถ่ายของจังหวัดสมุทรปราการ แยกเป็นรายอำเภอดังนี้
งานบริการของส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Other Link

ลิงค์สำคัญอื่นๆ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ