ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา

ประกาศดังเอกสารที่แนบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างimg-220624113811