ติดต่อ

The Samut Prakan Provincial Office of Comptroller General

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร :  02 702 5021-4

Email : contact@samutprakan.go.th

Email สารบัญ : saraban_samutprakan@moi.go.th