ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 86
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีบวงสรวงการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 2564
1234... 7