ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 img-211006113549

การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

เรื่อง เทศบาลเมืองแพรกษารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา.pdf

องค์การบริหารส่วนตําบลในคลองบางปลากดเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) download ดูเอกสารเพิ่มเติม